Privacybeleid

Wij verwerken van (potentiële) klanten persoonsgegevens en kunnen in dat kader aangemerkt worden als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd uit hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Onze contactgegevens zijn:

Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming
Jan van Duijn

[email protected]

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens van u: uw voor- en achternaam, adres en overige contactgegevens, geboortedatum, geslacht en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op onze website aan te maken. Ook verwerken wij u IP-adres, uw locatie gegevens, uw gegevens over uw activiteiten op onze website en uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag worden uw gegevens verwerkt?
Wij verwerken persoonsgegevens van u:

  • ten behoeve van de overeenkomsten die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten;
  • om bij onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
  • voor onze marketingactiviteiten, waaronder valt het uitbreiden van de klantrelatie;
  • voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten;
  • voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met uw gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch (bijvoorbeeld ter verdediging tegen juridische aanspraken), financieel of zakelijk (bijvoorbeeld administratieve doeleinden) van aard. Zo hebben wij een gerechtvaardigd belang om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten. Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen / delen uw persoonsgegevens alleen aan/met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of indien dit moet om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op deze manier wordt eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid gegarandeerd. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat wet- of regeling ons dit verplicht. Onze bewaartermijn(en) zijn afhankelijk van doelen die gebonden zijn aan de verwerking.

In het kader met de door u gesloten overeenkomsten om onze diensten en producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten geldt dat wij verplicht zijn uw gegevens voor minimaal zeven jaar te bewaren. U gegevens zullen na die termijn voor dit doel verwijderd worden.

Indien uw zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief en op die manier door ons geïnformeerd wordt over het laatste nieuws en onze aanbiedingen, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze marketingdoeleinden. Heeft u aangegeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, dan zullen wij tot uiterlijk twaalf maanden na ontvangst van uw afmelding uw gegevens voor dit doel verwerken.

Heeft u contact gehad met onze telefonische adviseurs en heeft u aangegeven dat u geen contact meer wenst, dan zal dit doorgevoerd worden in ons systeem. Uiteraard zullen wij dan geen contact meer met u zoeken. U gegevens zullen vanaf twaalf maanden na doorvoering niet meer voor dit doel worden verwerkt. Tenzij specifiek aangegeven wordt u niet afgemeld voor de nieuwsbrief.

Heeft er bij u thuis een adviesgesprek plaatsgevonden en geeft u aan dat u geen contact meer wenst dan zal dit doorgevoerd worden in ons systeem. Uiteraard zullen wij dan geen contact meer met u zoeken. U gegevens zullen vanaf achttien maanden na doorvoering niet meer voor dit doel worden verwerkt. Tenzij specifiek aangegeven wordt u niet afgemeld voor de nieuwsbrief.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat een van de voornoemde verzoeken door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen waarop uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart heeft gemaakt. Dit laatste om ter bescherming van uw eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarige
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk hier voor een toelichting. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.